Sigurimet shoqerore per te vetepunesuarit. 2020, që mban firm...